Kurser

Att gå kurs tillsammans är den bästa investering du kan göra för att få en bra relation med din hund! Om du som hundägare vet hur du ska göra har du de bästa förutsättningarna för att få ett fantastiskt liv tillsammans med din hund. Mina träningsmetoder grundas på forskning och bygger på hundens naturliga förutsättningar. Hjärtat i mitt arbete är kontakten mellan hund och förare!


Då antalet hundar på kurserna är max 5 så får alla ekipage stort utrymme och det finns möjlighet till individanpassning.


Varje kurstillfälle är 90 min och vi varvar teori och praktik.